459 photos, 4 videos

Noen nye og noen ikke fullt så nye bilder av Kløvstadsætra i Åmot. Forskjellig tid på dagen, forskjellig vær, forskjellig lys. Fin kontrast mellom den lyse snøen og den matte rødfargen på huset. Men synd å se at det står til nedfalls...sånn ser det ihvert fall ut. Se alle bildene her.

Hvorfor har klimaspørsmålet fått en så dominerende plass i forhold til andre og kanskje alvorligere miljøutfordringer? Man behøver ikke lete så lenge etter svaret: "It's the economy, stupid", for å sitere gamle Bill Clinton. Kronikk i Klassekamepn 3. januar, eller bloggversjon.

Har du tenkt over hva ordet «verdiskaping» betyr? Det høres fint ut: Å skape verdier må være topp. Likevel, en skal ikke tenke seg lenge om før spørsmålene melder seg. Hva er en «verdi»? Og hvordan skal den «skapes»? Det er for tida mye snakk om verdiskaping i skogbruket, og at jakt og fiske bør gi grunnlag for mer verdiskaping. Også i nasjonalparkene våre bør det visst skapes flere verdier enn i dag. Lakseoppdrett er i hvert fall verdiskaping, og det samme er hyttebygging i villreinområder. Les bloggversjon her, eller siste «Månedens kommentar» i Jakt & Fiske her (last ned pdf).

Kunnskap og makt: Forskning og vitenskap er under press fra mektige krefter som fremmer sine egne interesser. Ofte ved hjelp av en slu og snedig kobling til sunn folkelig kritikk av ekspertkunnskap som maktmiddel. Men det er ikke det samme! Les «Månedens kommentar» i Jakt & Fiske fra august her, eller bloggversjonen her.

Er eiendomsretten naturgitt? Hvorfor er det så selvfølgelig at private skal kontrollere vår felles natur? Svaret er at det langt fra er selvfølgelig; det er tvert imot en urimelig ordning. Les «Månedens kommentar» i Jakt & Fiske fra sist vinter, i bloggversjon eller i bladet.

Stormløpet mot norske vassdrag fortsetter, og store naturområder trues av vindkraftutbygging. Alt skjer i den "grønne" energiens navn, og utbyggingsboomen er drevet fram av generøse subsidier. Men ny utbygging av vann- og vindkraft vil ikke erstatte en kilowatt med fossil energi uten en statlig styring som ikke er på moten i dagens markedsliberale politiske klima...les mer.


All Photographs

Kløvstadsætra

Kløvstadsætra

Ugler/owls

Ugler/owls

Hovda 2017

Hovda 2017

Hovda 2016

Hovda 2016

Norsk skogbruk

Norsk skogbruk

Rena

Rena

Ol Pejeta, Kenya

Ol Pejeta, Kenya

Skynna

Skynna

Sandnessjøen jula 2015

Sandnessjøen jula 2015

Frønsvollen

Frønsvollen

Søkkunda oktober 2015

Søkkunda oktober 2015

Blue Ridge & Great Smoky Mounatins

Blue Ridge & Great Smoky Mounatins

Jorder

Jorder

Hovda 2015

Hovda 2015

Slovakia

Slovakia

Colorado 2014

Colorado 2014

Gransjøen

Gransjøen

Ulvåkjølen

Ulvåkjølen

Vinter 2014

Vinter 2014

Hovda

Hovda

Rakskiftet

Rakskiftet

Søkkunda

Søkkunda

Renåa

Renåa

Vinterlanskap

Vinterlanskap

Kvannbekken

Kvannbekken

Julussa

Julussa

Grøndalen

Grøndalen

Novembertåke

Novembertåke

India

India

Kroatia

Kroatia

Island

Island

Marbled trout

Marbled trout

Elver

Elver

Forlatt

Forlatt

Texas

Texas

Wisconsin

Wisconsin

Tanzania

Tanzania

Oxford

Oxford

Istanbul

Istanbul

Kyst

Kyst

Urban

Urban

Møll

Møll

Spania

Spania

Aprilskog

Aprilskog

Bygda

Bygda

Furuskog

Furuskog

Bygningsdetaljer

Bygningsdetaljer

Colorado 2012

Colorado 2012

Rødsbakken vinter

Rødsbakken vinter

Skogsdetaljer

Skogsdetaljer

Outdoors

Outdoors

Roads

Roads

Dronevideoer skogbruk

Østmarka drone

Dronevideo Raskiftet

Kraftutbygging

Kraftutbygging
Open All Photographs