Thank you for your patience while we retrieve your images.

Hovda er ei vakker og biologisk verdifull elv i Østerdalen som igjen er truet av kraftutbygging. NVE ga i første omgang ikke konsesjon for utbygging av Hovda, og alle trodde den var reddet. Men utbyggerne sendte en revidert søknad, og nå har de fått konsesjon, mot Fylkesmannens klare råd og en rekke negative høringsuttalelser.

Også mange andre små og mellomstore vassdrag over hele Norge står i fare for å bli bygget ut. Rene profittmotiver ligger bak de fleste prosjektene, selv om de presenteres som klimatiltak. Dette er propaganda for å legitimere noe som i sum er massive naturødeleggelser.