666 photos, 10 videos

HER ER EN LITEN ANIMASJON av flyfoto fra min kommune, Åmot, i 1959 og 2016. Noen som ser forskjell? Folkens, dere bør prøve dette, det er gøy – men kan også være deprimerende: Flyfoto av hele Norge er åpent tilgjengelig på Norge i bilder, og der kan man se foto tatt på ulike tidspunkter, de eldste gjerne fra 1950-tallet. https://norgeibilder.no/  På bloggen skriver jeg om Sentinel-satellitten, som er en del av EUs romprogram. Satellittfoto fra hele verden tatt med dagers mellomrom er tilgjengelig for alle på nettstedet «Sentinel Playground». https://apps.sentinel-hub.com/sentinel-playground/  Veldig lett å bruke, bare søk på et sted du interessert i. Artig å fikle med, og ganske nyttig om man er interessert i å se på utvikling av større naturinngrep. Lykke til.

SIGBJØRN GJELSVIK,  fersk kommunal- og distriktsminister, vil gi kommunene enda mer myndighet  over utbygging i naturen, og redusere statens innflytelse. Forutsigbart fra grunneierpartiet  SP, men bare en oppfølging av Høyre-regjeringas linje. Høyre ville jo heller ikke stå i veien for lokal "verdiskaping", og brukte mye krefter på å vingeklippe Statsforvalter og andre statlige myndigheter. Retorikken om lokal styring er en form for propaganda som underkjenner den norske befolkningens interesse av intakt natur i alle deler av landet. Samtidig konstrueres lokalsamfunn som lojale støttespillere for grunneierinteresser og annen "næringsutvikling", uten interessemotsetninger og uenighet om bruk av natur. Alle vet at ingen lokalsamfunn er sånn, men det tjener bestemte interesser å insistere på det. Dette var tema for en kronikk jeg skrev for noen år siden, men som er minst like aktuell nå. Tragisk nok. Les den her, og del den gjerne!

BLOGG: KLIMA FOR KUNNSKAP OM SKOG. I plattformen til den nye regjeringen står det en god del om naturforvaltning som kan leses som en grøsser – hvis man er interessert i at norsk natur skal ha det bra og at framtidige generasjoner skal få oppleve den. Et eksempel er det som skrives om skogbruk, og særlig om skogbrukets virkninger på klimaet. I en regjering der Senterpartiet er med, er det ikke overraskende at skogeierperspektivet står sterkt, og at det pøses på med argumenter for mer flatehogst, mer gjødsling og mindre vern. LAST NED LENGRE ARTIKKEL OM SAMME TEMA HER, SKREVET MED KOLLEGER PÅ NINA.

BYGDEOPPRØRETS ANATOMI. Senterpartiets framgang viser at "grasrotopprøret" absorberes av krefter som ikke har mye med grasrot å gjøre. Det er noen som tjener på det folkelige brølet fra bygda. Artikkel i Klassekampen 7. september, her i bloggversjon.

BLOGG: HYTTEBYGGING OG SPILLTEORI. Det at forskjellige aktører må ta avgjørelser hver for seg, uten å vite hva andre vil gjøre, er tema for det som i samfunnsvitenskapen kalles spillteori. Individuelle forsøk på å maksimere egen nytte kan få utilsiktede konsekvenser som gjør det verre for alle, fordi valgene griper inn i hverandre. Sånn er det ofte når norske kommuner skal ta beslutninger om hyttebygging og andre naturinngrep.

KLASSERELASJONER I SKOGBYGDENE OG (DEN NYE?) ARBEIDERKLASSEN: Har bygda blitt en enhetsfront mot urban ekspansjon, eller lever klassesamfunnet i beste velgående under overflata? Har kontroll over naturressurser mistet sin betydning som kilde til makt? Kan en produksjons- og høstingskultur leve videre i lokalsamfunn bygget på skogbruk og industri, når globalisering og teknologisk utvikling har desimert sysselsettingen i slike næringer? Her kan du lese et kapittel i boka "Arbeiderklassen", redigert av Jørn Ljunggren og Marianne Nordli Hansen, som kom ut i januar 2021 (Cappelen Damm Akademisk). Legges ut her med tillatelse fra forlaget. SE MEG PRESENTERE KAPITLET HER!

BILDER AV HOVDA - den fantastiske elva som spiller hovedrollen i "Flytt hit" - fra oktober og november i fjor. Det ble nei til kraftutbygging for noen år siden, men elva er utrolig nok ikke varig vernet. Den fantastiske gammelskogen som preger lange strekninger (men dessverre i ganske smale striper nærmest elva) har heller ikke annet vern enn at terrenget er vanskelig og at skogeiere forhåpentligvis ser dens verdi. Jeg håper at slike bilder kan gjøre flere oppmerksomme på hva vi kan miste her, og bidra til å legge press på myndigheter på alle nivåer slik at det ikke skjer.

 


All Photographs

Hovda 2021

Hovda 2021

Skynna

Skynna

Hovda video

Hvaler

Hvaler

Dovre

Dovre

Skynndalen

Skynndalen

Hovda 2020

Hovda 2020

Tanzania 2020

Tanzania 2020

South Dakota

South Dakota

Wildlife

Wildlife

Hovda forever!

Hovda forever!

Svartåfloen

Svartåfloen

Gammelskog Hovda

Gammelskog Hovda

Engulvsfjellia og Kløvstadsetra

Engulvsfjellia og Kløvstadsetra

Hovda fra drone 2018

Hovda fra drone 2018

Namibia

Namibia

Kløvstadsætra

Kløvstadsætra

Lappugler

Lappugler

Hovda 2017

Hovda 2017

Hovda 2016

Hovda 2016

Norsk skogbruk

Norsk skogbruk

Rena

Rena

Ol Pejeta, Kenya

Ol Pejeta, Kenya

Sandnessjøen

Sandnessjøen

Frønsvollen

Frønsvollen

Søkkunda oktober 2015

Søkkunda oktober 2015

Blue Ridge & Great Smoky Mounatins

Blue Ridge & Great Smoky Mounatins

Jorder

Jorder

Hovda 2015

Hovda 2015

Slovakia

Slovakia

Colorado 2014

Colorado 2014

Gransjøen

Gransjøen

Ulvåkjølen

Ulvåkjølen

Vinter 2014

Vinter 2014

Hovda

Hovda

Rakskiftet

Rakskiftet

Søkkunda

Søkkunda

Renåa

Renåa

Vinterlanskap

Vinterlanskap

Grøndalen

Grøndalen

Novembertåke

Novembertåke

India

India

Kroatia

Kroatia

Island

Island

Marbled trout

Marbled trout

Forlatt

Forlatt

Texas

Texas

Wisconsin

Wisconsin

Tanzania

Tanzania

Oxford

Oxford

Istanbul

Istanbul

Kyst

Kyst

Møll

Møll

Spania

Spania

Furuskog

Furuskog

Colorado 2012

Colorado 2012

Rødsbakken vinter

Rødsbakken vinter

Outdoors

Outdoors

Dronevideoer skogbruk

Østmarka drone

Dronevideo Raskiftet

Brannfeltet

Brannfeltet

Spotlight Hovda

Open All Photographs