725 photos, 7 videos

EN FLYTUR OVER HEDMARKS VAKRESTE ELV I OKTOBER. MÅTTE HOVDA FÅ VÆRE I FRED FOR ALLTID. (Klikk på bildet for å starte video.)

...

NYTT PÅ BLOGGEN: KLIMA FOR KUNNSKAP OM SKOG. I plattformen til den nye regjeringen står det en god del om naturforvaltning som kan leses som en grøsser – hvis man er interessert i at norsk natur skal ha det bra og at framtidige generasjoner skal få oppleve den. Et eksempel er det som skrives om skogbruk, og særlig om skogbrukets virkninger på klimaet. I en regjering der Senterpartiet er med, er det ikke overraskende at skogeierperspektivet står sterkt, og at det pøses på med argumenter for mer flatehogst, mer gjødsling og mindre vern.

BYGDEOPPRØRETS ANATOMI. Senterpartiets framgang viser at "grasrotopprøret" absorberes av krefter som ikke har mye med grasrot å gjøre. Det er noen som tjener på det folkelige brølet fra bygda. Artikkel i Klassekampen 7. september, her i bloggversjon.

BLOGG: HYTTEBYGGING OG SPILLTEORI. Det at forskjellige aktører må ta avgjørelser hver for seg, uten å vite hva andre vil gjøre, er tema for det som i samfunnsvitenskapen kalles spillteori. Individuelle forsøk på å maksimere egen nytte kan få utilsiktede konsekvenser som gjør det verre for alle, fordi valgene griper inn i hverandre. Sånn er det ofte når norske kommuner skal ta beslutninger om hyttebygging og andre naturinngrep.

KLASSERELASJONER I SKOGBYGDENE OG (DEN NYE?) ARBEIDERKLASSEN: Har bygda blitt en enhetsfront mot urban ekspansjon, eller lever klassesamfunnet i beste velgående under overflata? Har kontroll over naturressurser mistet sin betydning som kilde til makt? Kan en produksjons- og høstingskultur leve videre i lokalsamfunn bygget på skogbruk og industri, når globalisering og teknologisk utvikling har desimert sysselsettingen i slike næringer? Her kan du lese et kapittel i boka "Arbeiderklassen", redigert av Jørn Ljunggren og Marianne Nordli Hansen, som kom ut i januar 2021 (Cappelen Damm Akademisk). Legges ut her med tillatelse fra forlaget. SE MEG PRESENTERE KAPITLET HER!

BILDER AV HOVDA - den fantastiske elva som spiller hovedrollen i "Flytt hit" - fra oktober og november i år. Det ble nei til kraftutbygging for noen år siden, men elva er utrolig nok ikke varig vernet. Den fantastiske gammelskogen som preger lange strekninger (men dessverre i ganske smale striper nærmest elva) har heller ikke annet vern enn at terrenget er vanskelig og at skogeiere forhåpentligvis ser dens verdi. Jeg håper at slike bilder kan gjøre flere oppmerksomme på hva vi kan miste her, og bidra til å legge press på myndigheter på alle nivåer slik at det ikke skjer.

BLOGG: NATURDEPRESJON. Nå i pandemiens tid, med alle dens utfordringer, har vi sett hvordan folk søker ut i naturen. Men den naturen er under et voldsomt press. Den forringes foran øynene på oss, og når det skjer med natur man har et personlig forhold til, kan det gå hardt utover trivselen. Det hender at jeg tenker på sjeldne sopper når jeg ser på stubber etter grantrær som spirte da grunnloven var ny. Jeg bør tenke på dem! Men den sterkeste følelsen har ingen ting med Rødlista å gjøre. Den er en blanding av personlig tap, mismot og sinne. Og jeg er ikke alene om å plages av naturdepresjon – det er i ferd med å bli en folkesykdom.

 


All Photographs

Hovda 2021

Hovda 2021

Skynna

Skynna

Hovda fra oven

Hvaler

Hvaler

Dovre

Dovre

Skynndalen

Skynndalen

Hovda 2020

Hovda 2020

Tanzania 2020

Tanzania 2020

South Dakota

South Dakota

Wildlife

Wildlife

Hovda forever!

Hovda forever!

Svartåfloen

Svartåfloen

Gammelskog Hovda

Gammelskog Hovda

Engulvsfjellia og Kløvstadsetra fra drone

Engulvsfjellia og Kløvstadsetra fra drone

Hovda fra drone 2018

Hovda fra drone 2018

Namibia

Namibia

Kløvstadsætra

Kløvstadsætra

Lappugler

Lappugler

Hovda 2017

Hovda 2017

Hovda 2016

Hovda 2016

Norsk skogbruk

Norsk skogbruk

Rena

Rena

Ol Pejeta, Kenya

Ol Pejeta, Kenya

Sandnessjøen

Sandnessjøen

Frønsvollen

Frønsvollen

Søkkunda oktober 2015

Søkkunda oktober 2015

Blue Ridge & Great Smoky Mounatins

Blue Ridge & Great Smoky Mounatins

Jorder

Jorder

Hovda 2015

Hovda 2015

Slovakia

Slovakia

Colorado 2014

Colorado 2014

Gransjøen

Gransjøen

Ulvåkjølen

Ulvåkjølen

Vinter 2014

Vinter 2014

Hovda

Hovda

Rakskiftet

Rakskiftet

Søkkunda

Søkkunda

Renåa

Renåa

Vinterlanskap

Vinterlanskap

Grøndalen

Grøndalen

Novembertåke

Novembertåke

India

India

Kroatia

Kroatia

Island

Island

Marbled trout

Marbled trout

Forlatt

Forlatt

Texas

Texas

Wisconsin

Wisconsin

Tanzania

Tanzania

Oxford

Oxford

Istanbul

Istanbul

Kyst

Kyst

Møll

Møll

Spania

Spania

Furuskog

Furuskog

Colorado 2012

Colorado 2012

Rødsbakken vinter

Rødsbakken vinter

Outdoors

Outdoors

Dronevideoer skogbruk

Østmarka drone

Dronevideo Raskiftet

Brannfeltet

Brannfeltet

Hovda mai 2019

Hovda mai 2019
Open All Photographs