732 photos, 6 videos

 

BILDER AV HOVDA - den fantastiske elva som spiller hovedrollen i "Flytt hit" - fra oktober og november i år. Det ble nei til kraftutbygging for noen år siden, men elva er utrolig nok ikke varig vernet. Den fantastiske gammelskogen som preger lange strekninger (men dessverre i ganske smale striper nærmest elva) har heller ikke annet vern enn at terrenget er vanskelig og at skogeiere forhåpentligvis ser dens verdi. Jeg håper at slike bilder kan gjøre flere oppmerksomme på hva vi kan miste her, og bidra til å legge press på myndigheter på alle nivåer slik det ikke skjer.

SE OGSÅ NYE BILDER FRA SKYNNA OG SVARTÅFLOEN.

NYTT PÅ BLOGGEN: NATURDEPRESJON. Nå i pandemiens tid, med alle dens utfordringer, har vi sett hvordan folk søker ut i naturen. Men den naturen er under et voldsomt press. Den forringes foran øynene på oss, og når det skjer med natur man har et personlig forhold til, kan det gå hardt utover trivselen. Det hender at jeg tenker på sjeldne sopper når jeg ser på stubber etter grantrær som spirte da grunnloven var ny. Jeg bør tenke på dem! Men den sterkeste følelsen har ingen ting med Rødlista å gjøre. Den er en blanding av personlig tap, mismot og sinne. Og jeg er ikke alene om å plages av naturdepresjon – det er i ferd med å bli en folkesykdom.

BLOGG: FLYTT HIT! Det er vanskelig å forestille seg at det er kulturtilbudet eller et mangfoldig lokalt arbeidsmarked som skal lokke folk fra urbane strøk til å bosette seg i distriktene. At det er fine skiløyper er bra, men fine skiløyper har man sannelig også i Oslo. Barna kan spille fotball like bra i små kommuner som i større, men heller ikke bedre. Om man ser nøkternt på det, er det ikke så mye annet enn de store – og forhåpentligvis intakte – naturområdene som gjør at slike kommuner kan appellere til nye befolkningsgrupper. Men hvis ikke dette fortrinnet skal skusles vekk, må naturen tas vare på.

BLOGG: VINDKRAFTMOTSTAND. Er motstand mot vindkraft egoistisk og bakstreversk? Den økende motstanden mot vindkraft i norsk natur har fått alarmklokkene til å ringe ikke bare i energibransjen, men også blant politiske kommentatorer som ser på slik motstand som bakstreversk og klimafiendtlig. Hege Ulstein i Dagsavisen satte en foreløpig rekord da hun forleden framholdt at drivkraften bak motstanden både er såkalt NIMBY (Not In My Back Yard) og dessuten den ekstreme høyresidens behov for et nytt fokus når muslimhetsen er i ferd med å miste sin kraft. Dette er påstander vi må se nærmere på.

BLOGG: TILRETTELEGGING. Historiene om Robin Hood handler om frihetskamp, men Robin og hans «merry men» var ikke minst krypskyttere. De skjøt kongens hjorter og ga kjøttet til de fattige. Utfordring av jaktrettigheter har historisk handlet om både matauk og politisk kamp. På store arealer i Skottland er hjorte- og rypejakt forbeholdt rikfolk som betaler dyrt for en omfattende tilrettelegging. Slik jakt blir et symbol på at det britiske klassesamfunnet lever i beste velgående. Er vi på vei i den retningen også her?

BLOGG: DEN KARIKERTE ULVEKONFLIKTEN. På 1930-tallet lanserte Arbeiderpartiet slagordet «By og land – hand i hand». Dette var et framstøt for å skape nye allianser mellom samfunnsgrupper som sjelden hadde vært på samme lag, nemlig arbeidere og bønder. Strategien var rimelig vellykket den gangen, selv om gnisningene mellom by og land ikke forsvant.  I 2020 prøver AP å profilere seg som et helstøpt distriktsparti ved å gå inn for å skyte mer ulv. Men denne gangen gjør de opp regning uten vert.

BLOGG: MARKEBEREDNING - DEN TIENDE LANDEPLAGE? Har du lagt merke til at hogstflater i Hedmark ofte ser verre ut enn før? Ikke bare er de større, men de graves opp eller pløyes for å fjerne humus og blottlegge mineraljord. Det er dette som kalles markberedning. Men denne måten å behandle skogbunnen på gir naturligvis store skadevirkninger. Det skader sopp og andre organismer i jordsmonnet, og fører til avrenning av tungmetaller som kvikksølv og dessuten nitrogen, som kan føre til overgjødsling av vann og vassdrag. Fordi markberedning må gjennomføres på barmark, er risikoen for kjøreskader stor. Flatene blir uframkommelige både for turgåere og jegere, og at skoglandskapet forandres totalt.

Julussa forever! "Månedens kommentar" i Jakt & Fiske i september. Ei lita elv i Østerdalen har blitt sentral i to konflikter som er typiske for hver sin epoke: En fløterstreik i 1927 og kontroversene rundt jakta på "Julussaflokken" vinteren 2018. Les bloggversjonen her, eller last ned kommentaren fra Jakt & Fiske.

Hvorfor har klimaspørsmålet fått en så dominerende plass i forhold til andre og kanskje alvorligere miljøutfordringer? Man behøver ikke lete så lenge etter svaret: "It's the economy, stupid", for å sitere gamle Bill Clinton. Kronikk i Klassekamepn eller bloggversjon.

 


All Photographs

Hovda 2020

Hovda 2020

Skynna 2020

Skynna 2020

Tanzania 2020

Tanzania 2020

South Dakota

South Dakota

Wildlife

Wildlife

Hovda forever!

Hovda forever!

Svartåfloen

Svartåfloen

Dronevideoer fra Østerdalsskogene

Gammelskog Hovda

Gammelskog Hovda

Engulvsfjellia og Kløvstadsetra fra drone

Engulvsfjellia og Kløvstadsetra fra drone

Hovda fra drone 2018

Hovda fra drone 2018

Namibia

Namibia

Kløvstadsætra

Kløvstadsætra

Ugler/owls

Ugler/owls

Hovda 2017

Hovda 2017

Hovda 2016

Hovda 2016

Norsk skogbruk

Norsk skogbruk

Rena

Rena

Ol Pejeta, Kenya

Ol Pejeta, Kenya

Skynna

Skynna

Sandnessjøen jula 2015

Sandnessjøen jula 2015

Frønsvollen

Frønsvollen

Søkkunda oktober 2015

Søkkunda oktober 2015

Blue Ridge & Great Smoky Mounatins

Blue Ridge & Great Smoky Mounatins

Jorder

Jorder

Hovda 2015

Hovda 2015

Slovakia

Slovakia

Colorado 2014

Colorado 2014

Gransjøen

Gransjøen

Ulvåkjølen

Ulvåkjølen

Vinter 2014

Vinter 2014

Hovda

Hovda

Rakskiftet

Rakskiftet

Søkkunda

Søkkunda

Renåa

Renåa

Vinterlanskap

Vinterlanskap

Kvannbekken

Kvannbekken

Julussa

Julussa

Grøndalen

Grøndalen

Novembertåke

Novembertåke

India

India

Kroatia

Kroatia

Island

Island

Marbled trout

Marbled trout

Elver

Elver

Forlatt

Forlatt

Texas

Texas

Wisconsin

Wisconsin

Tanzania

Tanzania

Oxford

Oxford

Istanbul

Istanbul

Kyst

Kyst

Urban

Urban

Møll

Møll

Spania

Spania

Aprilskog

Aprilskog

Bygda

Bygda

Furuskog

Furuskog

Bygningsdetaljer

Bygningsdetaljer

Colorado 2012

Colorado 2012

Rødsbakken vinter

Rødsbakken vinter

Skogsdetaljer

Skogsdetaljer

Outdoors

Outdoors

Roads

Roads

Dronevideoer skogbruk

Østmarka drone

Dronevideo Raskiftet

Brannfeltet

Brannfeltet

Hovda mai 2019

Hovda mai 2019
Open All Photographs