Thank you for your patience while we retrieve your images.

Gransjøen uten vindturbiner 1

Gransjøen i Elverum og Åmot, som foreløpig ikke er omgitt av vindturbinene til Austri. Det kan fort forandre seg. Dessverre har private skogeiere allerede rasert et større område rett i nærheten. En viss kontrast til den vakre sjøen, kan man si.