Er motstand mot vindkraft egoistisk og bakstreversk?

May 16, 2020  •  1 Comment

Den økende motstanden mot vindkraft i norsk natur har fått alarmklokkene til å ringe ikke bare i energibransjen, men også blant politiske kommentatorer som ser på slik motstand som bakstreversk og klimafiendtlig. Hege Ulstein i Dagsavisen satte en foreløpig rekord da hun forleden framholdt at drivkraften bak motstanden både er såkalt NIMBY (Not In My Back Yard) og dessuten den ekstreme høyresidens behov for et nytt fokus når muslimhetsen er i ferd med å miste sin kraft. Dette er påstander vi må se nærmere på.

Til å begynne med kan vi slå fast at norsk miljøkamp lenge var ensbetydende med kamp mot fornybar energi. Noen av de mest ikoniske bildene fra det som kanskje var en slags gullalder, viser aktivister som kjemper mot utbygging av vannkraft. Vi husker Arne Næss som bæres vekk av politiet under Mardøla-aksjonen i 1971, og Per Flatberg og lenkegjengen i Alta ti år seinere.

Klimaendringer var knapt et tema da de største slagene om vannkraft ble utkjempet. Men heller ikke i dag er alle enige i at klima trumfer andre miljøproblemer. Hva som må til for å løse klimautfordringene er det også mange meninger om. Er utslippene konsekvenser av et økonomisk system som ikke kan styre sin egen vekst? Må vi røske hele greia opp med rota og finne på noe nytt? Eller er det bare en kursendring som skal til, som kanskje kan gi økonomien en vitamininnsprøytning i form av "det grønne skiftet"?

Både i Norge og i andre land møtes vindkraftprosjekter med massiv mostand. Men den motstanden er sammensatt. Ødeleggelse av landskap og leveområder for planter og dyr er viktigst for noen, mens støy og visuell forurensing er et hovedpoeng for andre. Bekymring for naturbasert reiseliv så vel som tradisjonell økonomi og urfolksrettigheter kan være elementer i lokale allianser –  i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Spania, USA – ja, overalt.

Er den nye kampen mot vindmøller et paradoks, like meningsløs som Don Quijotes? Hvis man mener at «grønn vekst» er eneste vei framover kan det se sånn ut. Altså "business as usual", bare uten fossil energi. Fra det holdet hører vi stadig at motstanden er egoistisk og skyldes at folk ikke vil ha ødelagt utsikten sin, og at den er et eksempel på det som kalles NIMBY. NIMBY betyr altså at man ikke vil ha noe plagsomt – som man ellers er for – i sin egen bakgård. Eller ved sin egen hytte.

Men fra andre perspektiver ser det annerledes ut: Hvis man mener at alskens triks i en vekstavhengig økonomi ikke kan berge oss, er det logisk å redde stumpene nå og jobbe for systemendringer på lengre sikt. Også andre innfallsvinkler gjør mostanden ytterst rasjonell: Økonomer framholder at vindkraft er samfunnsøkonomisk meningsløs, ingeniører mener at denne typen kraftproduksjon er lite effektiv, og så videre – uten at de stiller det aller minste spørsmålstegn ved markedsløsningene som andre avviser helt. Alle lander på samme konklusjon om vindkraft, men med ulike utgangspunkt. Og ganske riktig, det finnes "klimafornektere" på den ytterliggående høyresida. AfD i Tyskland har gjort kampen mot "klimahysteriet" til en kjernesak, og Trump "never understood wind", som han selv har uttrykt det. Men det diskvalifiserer jo ikke annen kritikk.

Er folk inkonsekvente og mangler en helhetlig tankegang rundt miljø, slik det hevdes fra alliansen av kraftutbyggere og andre talerør for «det grønne skiftet»? Langt ifra. Miljøspørsmål må nødvendigvis bakes inn i folks verdensanskuelse og politiske syn. Om de ikke har det fra før, vil mange utvikle en forståelse av "sitt" miljøproblem der de ser det i en større sammenheng. Dette er et tydelig funn i studier som har sett på konflikter om fornybar energi i Skottland og Nederland, der konklusjonen var at NIMBY er lite viktig for utviklingen av motstand. Snarere blir svaret raskt "Not In Anyone's Back Yard".

Så kan noen hevde at dette er etterrasjonalisering og derfor ikke en tilforlatelig kritikk av "fornybarsatsingen". Men det er sånn menneskers bevissthet om verden utvikler seg – med utgangspunkt i egne erfaringer. Hvordan skulle det ellers foregå?

En amerikansk studie viste at de fleste vindkraftmotstandere i New England ikke var personlig berørt på annen måte enn at de sørget over tapet av natur. Slik sorg er også en sterk erfaring, men det motsatte av NIMBY. Konflikten formes av hvordan man ser på de kreftene som driver utviklingen fram: Er det profitthungrige kraftselskaper med en vekstfiksert stat i ryggen, eller rett og slett klodens idealistiske redningsmenn som står bak? Om vindkraftmotstanderne hadde slike overordnede perspektiver på sitt engasjement før de oppdaget heslige vindmøller på Vermonts grønne åser, spiller ingen rolle. Og det gjør det ikke i Flatanger eller på Finnskogen heller.

Publisert som Månedens kommentar i Jakt & Fiske nr. 5 2020


Comments

TIM MATHIESEN(non-registered)
Det er ting som ikke kommer frem i debatten, -fakta om at vindkraft er miljøkriminalitet.
I dag er det vindkraftindustrien som skyver miljøvernere og klimaforkjempere foran seg og innbiller dem at vindkraft er bra for klima.
"Nyttige idioter" kalte Lenin fenomenet. For de som presumptivt skal verne om og forsvare naturen, er nettopp de som sloss for at miljøkriminaliteten skal få herje for at vindkraftindustrien skal få tjene store, store, virkelig store penger.

Her er litt av det du ikke er blitt fortalt om vindturbiner.

Vet alle politikere, klimaforskere og folk flest fullt og helt hvilke implikasjoner oppsetting og drifting av vindturbiner gir? Det jeg tror kanskje de fleste IKKE har fått med seg er at de vindturbinene som nå settes opp rundt omkring i den norske naturen er miljøkriminalitet av verste sort.

En ting er at disse vindturbinene ødelegger vakker norsk natur for all fremtid, er stygt og dreper fredete fugler. Det har de fleste fått med seg, uten at det ser ut til å bety noen verdens ting for politikere og vindindustrien. Stjeler du et fredet ørne-egg blir du straffet. En vindturbin som dreper en fredet ørn får ingen følger. Så skadene vindturbiner gjør får fortsette helt uten konsekvenser.

Men så kommer det: Det de fleste IKKE har fått med seg er at disse turbinene avgir lavfrekvent infralyd som over tid gjør folk og dyr syke.
https://www.derimot.no/store-vindmoller-en-trussel-mot-folkehelsa/

Erfaringer med lavfrekvent infralyd fra Canada viser at metemark i grunnen forsvinner med den følge at jorden blir tettere, hardere og dermed mindre fruktbar. Jorden gir rett og slett dårligere avlinger. Og kyr gir mindre melk. De trives ikke så godt som før. Og folk blir kvalme, får vondt i hodet og føler seg generelt uvel. Dette er spesielt farlig for hjertesyke folk og folk med generelle hjertelidelser.
Dette er dokumentert bl.a. i dokumentaren «DOWN WIND - Wind Farm documentary» på YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=KrmV9v5Gmlk&t=116s

Til havs: Vindturbiner til havs bruker fremdeles Neodymium som må utvinnes, Svovelheksafluorid - SF6, dreper fugler, bruker 2.500 liter olje, -og oljelekkasjer har vist seg å være et problem.
De kaster fra seg tonnevis med mikroplast som småfisken forveksler med marine dyr og spiser det. Så får vi mikroplast i næringskjeden vår. Se fra 4:15 og utover i denne videoen. https://www.youtube.com/watch?v=og2H7ZxkiMA

Også turbinene til havs avgir lavfrekvent infralyd som forsterkes mange ganger under vann. Noen har stilt spørsmålet om dette kan være en grunn til at hvaler svømmer på land.

Fra Tyskland ble det i oktober 2018 frigitt en rapport som sa at i Tyskland alene døde 1.200 tonn innsekter pga disse vindturbinene.
Når begynte biedøden å eskalere? Var det samtidig med at vindturbiner begynte å bre om seg? Jeg vet ikke, jeg stiller kun spørsmålet.
https://www.dlr.de/tt/Portaldata/41/Resources/dokumente/st/FliWip-Final-Report.pdf

Og vindturbiner lekker verdens mest skadelige klimagass: Svovelheksafluorid - SF6.
https://m.facebook.com/groups/342971216338093?view=permalink&id=454178338550713.
Videre er produksjonen av vindturbinene miljøkriminalitet pga stoffene (Neodymium) som brukes. Kan sammenlignes med produksjonen av batterier til elbiler.
95% av verdens forekomst av Neodymium finnes i Kina der tidligere fruktbare marker er omgjort til giftige sumper der folk blir syke av å bo i nærheten. «Ja til å ødelegge miljøet bare det ikke skjer hos meg». Dokumentert på YouTube i flere videoer. Bl.a. videoen «How Wind Farms Destroy the Environment 2: Toxic Waste».
https://www.youtube.com/watch?v=Ia5M72yCzRo

Og etter 25 år skal vindturbinene skrotes, og hvor man da skal gjøre av skrotet?
Bladene som er laget av ikke nedbrytbar og gjenvinnbar kompositt blir et stort problem. Hva skal man gjøre med dem? Hvor skal man gjøre av dem? I USA har de ikke funnet annen løsning enn å grave dem ned. https://cowboystatedaily.com/2019/08/07/wind-turbine-blades-being-disposed-of-in-casper-landfill/?fbclid=IwAR3Br2sXX0rBEISvO09jZ4n-3lIWiDgSBkRbCU9Rm7XvGiil-5SEFE_OKsk
-Et varslet miljøproblem foreløpig uten løsning.

Alt dette, -ingen ting av det snakkes det om i dag. Man bare ødelegger naturen, bygger vindturbiner og dreper fugler. Og ødelegger mikro -og makrobiologien, og dermed økosystemet.
Og da har jeg ikke nevnt at pga alle innsektene som fester seg til propellbladene, så reduserer det kraftproduksjonsevnen, gir dyrere strøm, -propellbladene må vaskes, -en veldig dyr operasjon som fordyrer strømmen ytterligere. Og i Norge får vi is og sne på propellbladene om vinteren i tillegg. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2356371891052359&set=gm.1315997608554787&type=3&theater

Norges Miljøvernforbund har regnet ut at bl.a. p.g.a. dette kan vi bare nyttegjøre oss 24% av den strømmen som produseres. Se deres video «Vindkraft - Sparer vi CO2» på YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=76TcvhXjONQ

Norges Miljøvernforbund har også sett på hvor mye mere klimavennlig vannkraft er i forhold til vindkraft, og det er ikke snaut: https://www.youtube.com/watch?v=ksuR15ulMsI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2xrKf9L50aaoM126K-QbsqC6-Fz8PJj1cnx6L30bl-Mbpd5hDI_IEq6Eo

Vindturbiner er som kraftproduksjonsmiddel dyrt og dårlig. Men akkurat det er bare et økonomisk spørsmål, -ikke et spørsmål om miljøkriminalitet som det å ødelegge mikro -og makrobiologien og hele økosystemet er. -Noe vindturbiner gjør. -Som ingen snakker om fordi de ikke vet det. -Fordi ingen forteller dem det.

Jeg antar at hadde alle visst alle implikasjonene ved å tillate vindturbiner, ville alle ansvarlige politiske partier gått inn for å forby vindturbiner i Norge, ikke sant? Eller?
Hva vil politikerne gjøre for å stoppe den miljøkriminalitet som foregår?
Mitt håp er at alle politikere setter seg fullt og helt inn i implikasjonene rundt oppsetting og drifting av vindturbiner, -og at dette til slutt rett og slett blir forbudt i hele Norge.

Og til kommuner som tjener penger pga Staten betaler subsidier vil jeg si; -Det var en gang en politiker, Jon Leirfall mener jeg han het, -som snakket noe om å tisse i buksen en kald vinterdag…..

Jeg vil også vise til et tidligere avisutklipp fra NTB
En amerikansk forsker mener hun har oppdaget en ny sykdom: vindmøllesyndromet. Støy og vibrasjoner fra store vindmøller gir økt risiko for hjertesykdom, migrene, panikkanfall og andre helseproblemer, viser en undersøkelse som er gjennomført av barnelegen Nina Pierpont. Pierpont har undersøkt folk som bor nær vindmøller i USA, Storbritannia, Italia, Irland og Canada over en periode på mer enn fem år, og gjennom studien mener hun å ha identifisert det nye syndromet. Det gir utslag i hjertesykdom, øresus, svimmelhet, panikk, migrene og søvnproblemer, skriver den britiske avisen The Independent. Årsaken skal være forstyrrelser i det indre øret som følge av den lavfrekvente støyen fra vindmøllene.

Det samme sier WHO i sin rapport fra 2018. 1 million mennesker i Europa er berørt.
https://www.windturbinesyndrome.com/wind-turbine-syndrome/?fbclid=IwAR2tBcKTlJkTtVVPFqK4vgnnCMgvtG7LTsAxFglZWe8uC_4GmNNdmMgAJf8
No comments posted.
Loading...

Archive
January February March April May June July August September October November (1) December
January (1) February March April (1) May June (1) July August (1) September October November (1) December
January February March (2) April May June (1) July August September (1) October (1) November (1) December (1)
January February March April (1) May June July (1) August September October (1) November (1) December (1)
January February (1) March April May (1) June July August (1) September October November (1) December
January February March (1) April May June July August September (1) October November (1) December
January February March (2) April May (1) June July August September (1) October November (1) December
January February March (1) April May (1) June July August September (2) October November December (1)
January February March April (1) May June July August September October November (1) December (1)
January (1) February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December